SINT-JOZEF125

Sint-Jozefkerk Aalst – Geschiedenis van kerk en parochie

 

“Sint-Jozefkerk Aalst – Geschiedenis van kerk en parochie” is het boek dat onder de vlag van het feestjaar Sint-Jozef 125 is uitgegeven door de Werkgroep SintJozef125.

 

Het boek is de neerslag en het verlengstuk van de tentoonstelling die

in 2016 plaatsvond en neemt de lezer mee naar het ontstaan van de parochie in de 19e eeuw, vertelt over het interieur en de kunstenaars die mee zorgden voor het neogotische geheel van het gebouw en geeft een overzicht van het verenigingsleven gedurende de meer dan 125 jaar Sint-Jozefparochie.

 

Daarnaast is er ook aandacht voor de rituelen in de kerk, een overzicht van alle kerkbedienaars en eremissen ...

 

Kortom: hét naslagwerk bij uitstek over de tweede stadsparochie van Aalst.

 

UITVERKOCHT!

 

Ingebonden boek met harde kaft, vierkleurendruk, 140 gram papier, formaat 21 cm x 21 cm, 284 bladzijden

 

 

Brochure: "Zorg@Sint-Jozef"

 

Deze publicatie staat, net als het centrale thema van Erfgoeddag 2017, helemaal in het teken van ‘zorg’ in al zijn facetten. De focus ligt enerzijds op de periode onder de eerste twee pastoors, E.H. Vyt en E.H. Willems, omdat vooral onder hun herderschap zeer veel zorginitiatieven het licht zagen. Anderzijds is de publicatie toegespitst op de wijk Schaerbeek, het grootste deel van het grondgebied van de Sint-Jozefparochie, die tot eind 19e eeuw grotendeels landbouwgebied was. Hier werd in de 17e eeuw ook de Meuleschettekapel gebouwd. Sinds het einde van de 19e eeuw is het aanvankelijk landelijke Schaerbeek geleidelijk verstedelijkt gebied geworden.

Vanaf de industriële revolutie worden de arbeiders in grote mate overgeleverd aan de willekeur van hun werkgevers. De uitvinding van de stoommachines en de toepassing ervan in de industrie vormen voor de werkgevers een aantrekkelijke verleiding om zoveel mogelijk winst te maken met zo weinig mogelijk middelen.

Vanuit de Kerk én vanuit een eerlijk en belangeloos religieus gevoel is liefdadigheid lange tijd het enige antwoord geweest op de sociale kwesties.

 

Het aantal caritatieve initiatieven in die tijd is indrukwekkend. Overal ontstaan Vincentiusgenootschappen, waar katholieke leken zich ten dienste stellen van de noodlijdenden. Op de Sint-Jozefparochie neemt het ‘Genootschap der Damen van de heilige Elisabeth’ die taak op zich.

 

Een ander element van zorg is ontegensprekelijk de oprichting van scholen. Alfabetisering en het geven van een degelijke beroepsopleiding zijn immers de motoren van betere leefomstandigheden.

 

De Kerk gooit zich als antwoord op het socialisme ook in de strijd om de ziel van de arbeiders: Rerum Novarum is een feit. Volgens paus Leo XIII zijn patronaten en werkmanskringen zinvolle initiatieven om het lot van de arbeiders te verbeteren. De Sint-Jozefparochie richt in navolging hiervan naast haar zondagsschool een patronage en een werkmanskring op om het welzijn van de werklieden te bevorderen.

 

De pastoors Vyt en Willems verliezen echter op geen enkel ogenblik hun pastorale kerntaak uit het oog: de sacramenten en het geloof begeleiden in die periode de mensen van de wieg tot het graf.

 

Ten slotte is er ook aandacht voor religieus erfgoed, dat symbool staat voor belangrijke momenten uit de parochiegeschiedenis, bijzondere devoties of eeuwenoude rituelen en gebruiken.  Ze getuigen van een boeiend stukje Aalsterse religieuze geschiedenis.

 

De brochure  kost €5 en is te bestellen via info@sintjozef125.be

 

 

 

Brochure: "Het Vereeckenorgel van de Sint-Jozefkerk - Aalst

 

Naar aanleiding van het orgelconcert van 14 oktober 2017 werd een brochure van 48 bladzijden uitgegeven over het unieke en tevens geklasseerde Vereeckenorgel van de Sint-Jozefkerk in Aalst.

 

Inhoud:

  • De opwaardering van de kerkmuziek in de 19e eeuw (Pieterjan De Coninck)
  • Orgelbouw tussen laatrococo en romantiek De orgelbouwers Vereecken te Gijzegem (Wenceslaus Mertens)
  • “Begroting voor maken en plaatsen van eene orgel in de Sint Jozefskerk te Aalst, voorgesteld door de gebroeders Vereecken, kerkorgelmakers te Gijsegem” (met een beknopte toelichting door Peter Thomas)
  • 16 oktober 1900: De wijding van het orgel (Pieterjan De Coninck)
  • Het orgel en het interieur van de kerk (Pieterjan De Coninck)
  • Geklasseerd, gerestaureerd, geëerd (Guido Lippens)

 

De brochure  kost €5 en is te bestellen via info@sintjozef125.be